“ปาฎิหาริย์ทางเสียง” สร้างได้ด้วยประสาทหูเทียม

“ปาฎิหาริย์ทางเสียง” สร้างได้ด้วยประสาทหูเทียม

รพ.ราชวิถี กรมการแพทย์ เผยประชากรไทยมีปัญหาด้านการได้ยิน มากกว่า 2.7 ล้านคน โดยเฉพาะวัยรุ่นและวัยทำงาน มีความเสี่ยงมากกว่า

 

นายแพทย์ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า ประสาทหูเทียมเป็นเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ ที่ทำหน้าที่แทนเซลล์ของหูชั้นในที่หยุดทำงาน และแปลงพลังงานเสียงให้เป็นสัญญาณไฟฟ้า เพื่อกระตุ้นระบบประสาทการได้ยินเพื่อให้สมองได้รับรู้ และเกิดการได้ยินอีกครั้ง เหมาะสำหรับผู้มีปัญหาด้านการได้ยินที่ไม่สามารถใช้เครื่องช่วยฟังได้ผล

ในปัจจุบันประชากรไทยมีปัญหาด้านการได้ยิน มากกว่า 2.7 ล้านคน โดยเฉพาะวัยรุ่นและวัยทำงานมีความเสี่ยงการมีปัญหาด้านการได้ยิน เนื่องจากอยู่ในสถานที่ที่มีเสียงดังเป็นเวลานานหลายชั่วโมง หรือเกิดจากพันธุกรรมที่มีความผิดปกติ โรคที่เกิดจากการติดเชื้อ และอุบัติเหตุกระทบกระแทกทางศีรษะ

อาการที่พบทั่วไป เช่น ได้ยินเสียงพูดของผู้อื่นไม่ชัดเจน หรือได้ยินลำบากขึ้น ไม่ได้ยินเสียงเรียกเข้าโทรศัพท์ ไม่สามารถหาที่มาของแหล่งกำเนิดเสียงได้ จึงเป็นสาเหตุหนึ่งทำให้เกิดการมีปัญหาด้านการได้ยิน

 

นายแพทย์มานัส โพธาภรณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า โรงพยาบาลราชวิถีได้มีการรักษาผู้ที่มีปัญหาด้านการได้ยิน โดยการผ่าตัดฝังประสาทหูเทียมให้กับผู้ป่วยประมาณ 500 ราย ต่อปี ซึ่งมากที่สุดในประเทศไทย และยังเป็นศูนย์บริการส่งต่อผู้ป่วยจากทุกโรงพยาบาลทั่วประเทศ โดยเป็นโรงพยาบาลที่มีศักยภาพสูงที่สุดของกระทรวงสาธารณะสุข ผู้ที่มีปัญหาด้านการได้ยินอย่างรุนแรงตั้งแต่กำเนิด สามารถผ่าตัดได้ ตั้งแต่อายุ 1ปี ขึ้นไป

ผู้ป่วยจะต้องตรวจร่างกายเพื่อหาสาเหตุของการสูญเสียการได้ยิน ตรวจสุขภาพจิต และสติปัญญา รวมถึงการเอ็กซเรย์ และการตรวจเลือดก่อนผ่าตัด

การผ่าตัดประสาทหูเทียม เป็นการผ่าตัดที่ปลอดภัย และมีภาวะแทรกซ้อนน้อยมาก อย่างไรก็ตามการผ่าตัดฝังประสาทหูเทียม ซึ่งมีข้อจำกัด เรื่องของค่าใช้จ่ายที่มีราคาสูง ตั้งแต่ค่าอุปกรณ์ การผ่าตัด  การดูแลรักษาเครื่อง รวมทั้งการฝึกฟังและพูดหลังจากการผ่าตัด ทำให้ผู้ที่เข้าถึงเทคโนโลยีชนิดนี้ยังมีจำนวนไม่มากนัก

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Visitors: 3,969,277