เคล็ดลับหุ่นกระชับหลังคลอด ผิวสวยใสด้วยภูมิปัญญาไทย

เคล็ดลับหุ่นกระชับหลังคลอด ผิวสวยใสด้วยภูมิปัญญาไทย

อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ เปิดเคล็ดลับหุ่นกระชับหลังคลอด ผิวสวยใส ด้วยภูมิปัญญาไทย  มีงานวิจัยรองรับได้ผลดีจริง พบว่า การทับหม้อเกลือมีประสิทธิผลช่วยลดระดับความปวดกล้ามเนื้อและมดลูกในหญิงหลังคลอดได้ดีและเร็วขึ้น พร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้แก่มารดาหลังคลอด ปัจจุบันพบว่าบริการด้านนี้สร้างรายได้ดี

นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กล่าวว่า ภาวะหลังคลอดเป็นช่วงที่วิกฤตที่สุดของผู้หญิง เนื่องจากระหว่างการตั้งครรภ์ ระบบต่าง ๆ ของร่างกาย  มีการปรับเปลี่ยนไปตามฮอร์โมนที่เพิ่มมากขึ้น ทำให้เกิดรอยแตกลายบริเวณผิวหน้าท้อง แขน ขา ที่ขยายใหญ่ขึ้น รวมถึงคราบปื้นดำที่เกิดบริเวณลำคอ และข้อพับต่าง ๆ ถือว่าลดความสวยงามที่ผู้หญิงพึงปรารถนาตามภาวะปกติ ดังนั้นผู้หญิงส่วนใหญ่จึงรับไม่ได้กับสภาพที่เกิดขึ้น และมักเกิดความวิตกกังวลเกี่ยวกับรูปร่าง สัดส่วน ผิวพรรณ 

ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยสมัยโบราณ มีการดูแลสุขภาพมารดาหลังคลอดด้วยการอยู่ไฟ ซึ่งพบว่า องค์ความรู้เรื่องการอยู่ไฟมีใช้อยู่ในทั่วทุกภาคของประเทศไทย ภาคกลางเรียกว่า “การอยู่ไฟ” ภาคอีสานเรียกว่า “การอยู่กรรม” ภาคเหนือเรียกว่า “การอยู่กำเดือน” และภาคใต้เรียกว่า “การนั่งก้อนเส้า” ซึ่งมีชื่อเรียกที่แตกต่างกันไปในแต่ละภูมิภาค แต่ละหลักการหลัก ๆ มีความคล้ายกันคือ เป็นการให้ความร้อนกับร่างกาย 

ปัจจุบันจะเห็นว่า การให้บริการดูแลมารดาหลังคลอด ได้รับความนิยมอย่างมาก ได้แก่ การทับหม้อเกลือ การอยู่ไฟ เป็นต้น การผดุงครรภ์ไทยเป็นการประกอบวิชาชีพแขนงหนึ่งของสาขาการแพทย์แผนไทย ผู้กระทำต้องมีใบประกอบวิชาชีพการผดุงครรภ์ไทย ล่าสุดกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ได้ร่วมมือกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ได้ดำเนินการตามยุทธศาสตร์แพทย์แผนไทยและสมุนไพรไทย เพื่อให้บริการแพทย์แผนไทยภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า  มีคุณภาพและปลอดภัย คู่ขนานไปกับแผนปัจจุบัน และมีการใช้ยาจากสมุนไพรที่อยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติเพิ่มขึ้น รวมถึงเพิ่มการเข้าถึงบริการการแพทย์แผนไทย ซึ่งชุดสิทธิประโยชน์บริการการแพทย์แผนไทยที่ครอบคลุม ได้แก่ บริการแพทย์แผนไทย นวด ประคบ อบสมุนไพร เพื่อการรักษาและฟื้นฟูแก่ผู้ป่วย การฟื้นฟูสุขภาพมารดาหลังคลอดตามแนวเวชปฏิบัติด้านการแพทย์แผนไทย และการใช้ยาสมุนไพรตามบัญชียาหลักแห่งชาติ ทั้งนี้มีโรงพยาบาลที่มีการให้บริการด้านการแพทย์แผนไทยทั้งหมด 548 แห่งทั่วประเทศ กระจายอยู่ทุกภูมิภาค สามารถให้คำปรึกษา ให้คำแนะนำ และให้บริการในการดูแลมารดาหลังคลอดได้ ซึ่งสามารถติดต่อใช้บริการได้ตามสถานพยาบาลที่ใกล้บ้านของท่าน

 

 

 

                                                                  

Visitors: 275,456